Klub Květinka

10. května 2017

Klub je o osobním rozvoji člověka, o jeho vnímání neviditelných energií a práce s nimi. Také o našich běžných životech, o duších v těle i mimo něj, o jednotě, o všelásce, o podpoře naší planety, o celku, o otázkách a odpovědích, které si v sobě nosíme, ale neumíme je sami přečíst. O tom jak probudit či nakopnouKlub Květinkat svoji duši k seberealizaci a naplnění sebe sama.

 

Začátek v 17:00 hod.

Účastnický poplatek: zdarma

Lektor: Květa Urbancová