Kurz Pozitivního myšlení v praxi

6. října 2015

Ty jsi ta zářivá změna ve svém životě!

– Otevření se všem vnitřním pocitům.

– Uvědomění si negativního jednání a přijmutí zodpovědnosti za své činy.

– Nový pohled na situaci.

– Zbavení se strachu a omezení.

Kurz obsahuje 17. lekcí. Kurzovné je 1.700,-Kč.

Začátek v 17:00 hod.

Lektor: Marie Janáková, 605 389 289